Bilten

RSS feed

No RSS feed added

1. PORUDŽBA
Željeni artikal možete poru?iti na e-mail:
[email protected]
[email protected]

2. ROKOVI DOSTAVE

2.1 Procjena roka za isporuku robe
Nakon slanja narudžbine u e-Prodavnici, za isporuku robe potrebno je:

Porudžbine iz Bosne u Hercegovine:

Isporuka poštom je – 3 do 7 poslovnih dana
Isporuka putem kurirske službe – 2 do 3 poslovna dana

Porudžbine iz Slovenije, Makedonije, Hrvatske, Crne Gore i Srbije:

Isporuka poštom – od 7 do 15 dana.

Porudžbine iz inostranstva:

Isporuka 8 – 15 radnih dana

3. TROŠKOVI ISORUKE

3.1. Troškovi isporuke za podru?je BOSNE I HERCEGOVINE
Poštom za narudžbine koje se pla?aju kreditnom karticom ili poštanskom uputnicom cijena poštarine je 5 KM
Poštom za narudžbine koje se pla?aju pouze?em cijena poštarine je 10 KM
Kurirskom službom za sve narudžbine cijena poštarine je 15 KM

3.2. Troškovi isporuke za Crnu Goru
Isporuka poštom za narudžbine koje se pla?aju kreditnom karticom je 5 eura.

3.3. Troškovi isporuke za Srbiju
Isporuka poštom za narudžbine koje se pla?aju kreditnim karticama, ili uplatom na žiro ra?un je 5 KM.

3.4. Troškovi isporuke za inostranstvo
Isporuka poštom je 15 eura + 0.5 eura za svaku narednu poru?enu knjigu.

3.5 Prikaz troškova isporuke u narudžbini
Troškovi isporuke narudžbine ?e biti jasno predstavljeni, izdvojeni i lako vidljivi u odnosu na cijenu proizvoda, sa kojom ?e u zbiru formirati ukupnu cijenu koja ?e biti jasno istaknuta i nazna?ena.

4. POVRAT ROBE
Povrat robe se koristi isklju?ivo u slu?aju reklamacije. Ukoliko je roba pla?ena karticom putem interneta, ZALIHICA d.o.o. je u obavezi da povrat vrši isklju?ivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda pla?anja.
Više o uslovima reklamacija pogledajte pod reklamacije

5. REKLAMACIJA U GARANTNOM ROKU
Reklamacije se mogu podnijeti isklju?ivo u slu?aju kada je – isporu?eni proizvod ošte?en, nekompletan ili ne odgovara specifikaciji narudžbine.

Reklamacije slati na [email protected]