Bilten

RSS feed

No RSS feed added

NA ME?UNARODNOM PODGORI?KOM SAJMU KNJIGA  NAGRADA ZA NAJBOLJU EDICIJU DODIJELJENA JE IZDAVA?KOJ KU?I ZALIHICA IZ SARAJEVA ZA EDICIJU „POSEBNA IZDANJA“.

Me?unarodni podgori?ki sajam knjiga održan je u Podgorici od 04. do 10. maja 2011. godine. Sajam je održan pod sloganom “Prolje?e za knjigu”. Zemlja gost ovogodišnjeg Sajma bila je Rusija. U?estvovao je veliki broj izlaga?a iz Crne Gore, ali i iz susjednih država. Zna?ajan broj publikacija ponu?enih na Sajmu odnosio se na djecu. Tokom trajanja Sajma organizovane su i prate?e manifestacije u vidu tribina, promocija knjiga…

Zadnjeg dana Sajma uru?ene su nagrade najboljima u odre?enim kategorijama. Kako stoji na oficijelnom sajtu Sajma knjiga, dodijeljene su sljede?e nagrade:

Nagrada za komletnu izdava?ku produkciju – najbolji izdava? dodijeljena je Službenom glasniku iz Beograda.

Nagradu za izdava?ki poduhvat podijelili su Mono i Manjana iz Beograda za petotomno izdanje Opšte ilustrovane enciklopedije Larus i Istorijski institut Univerziteta Crne Gore za knjigu „Crna Gora i SAD u dokumentima nacionalnog arhiva u Vašingtonu 1905 – 1918?.

Nagrada za najbolju ediciju dodijeljena je izdava?koj ku?i Zalihica iz Sarajeva za ediciju „Posebna izdanja“.

Nagrada za najbolje opremljenu ediciju pripala je Zavodu za udžbenike iz Beograda za „Pet dunavskih ?uda“ kao i Otvorenom kulturnom forumu sa Cetinja za ediciju „Posebna biblioteka“.

Obodskom slovu iz Podgorice dodijeljena je nagrada za unaprje?enje dje?ijeg izdavaštva.

Za najbolje opremljeno izdanje izabrana je knjiga „Novac, Puškin novac“ izdava?ke ku?e Ruski put iz Moskve.

„Izabrana djela“ Meše Selimovi?a u izdanju Edicije iz Beograda dobila su priznanje za najbolje opremljenu knjigu.

Nagrada za najbolje opremljen štand pripala je Univerzitetu Crne Gore.

Posebno priznanje za doprinos u inovativnosti organizacije Sajma knjiga uru?rno je Draganu Periši?u.

Još jedno posebno priznanje za doprinos u me?unarodnoj kulturnoj saradnji u oblasti izdava?ke djelatnosti dodijeljeno je Oksani Žernovaji.

 

25. April 2011.

Nagradu za  najbolji prijevod dobio je Refik Li?ina za prijevod Johnsonovih „Prisluškivanja“ u izdanju izdava?ke ku?e Zalihica.

Dodjeljene nagrade 23. me?unarodnog sajma knjige i u?ila i 11. bijenale knjige

Ceremonijom dodjele nagrada danas je u Bosanskoj ku?i Dvorane „Mirza Delibaši?“ završen 23. me?unarodni sajam knjige i u?ila i 11. bijenale knjige.

Nagradu za  najbolji prijevod dobio je Refik Li?ina za prijevod Johnsonovih „Prisluškivanja“ u izdanju izdava?ke ku?e Zalihica.

Nagradu za uredništvo dobio je Mirzet Hamzi? za ure?ivanje djela: „Bijeg na visoravan“, „Casino Sarajevo“, „Vikendica“, „Turisti?ki vodi?“, „Ludi Murat“, „?aj od aleksandrijske ruže“, „ ?ovjek sa ribljim o?ima“, „Sandžak i u njemu Sjenica“ u izdanju Dobre knjige.

Nagradu za najbolji ?asopis dobio je ?asopis TFT (Teatar, film, televizija), urednik Slobodan Šuljagi?, u izdanju Javnog preduze?a Službeni glasnik.

Nagradu za najbolje oblikovanje knjige dobila je Tijana Ran?i? za knjigu Pet dunavskih ?uda u izdanju Zavoda za udžbenike Beograd.

Nagradu za najbolji štand dobio je štand Dje?je igraonice firme „KRINIGRA?KE“.

Nagradu za najbolji izdava?ki poduhvat godine dobili su „Sejtarija d.o.o.“ za djelo „Bosna i Hercegovina 1.000 pitanja i 1.000 odgovora – fotomonografija“ autora Valerijana Žuje, urednik  Ša?ir Filandra, te Bosanska rije? d.o.o. Tuzla za Sabrana djela Skendera Kulenovi?a, urednik Šimo Eši?.

Nagradu za najbolju promociju djela na Sajmu dobio je Ekonomski fakultet u Sarajevu za promociju djela „Strategije ulaska na inostrana tržišta“ doc. dr. Rusmira Sendi?a.

Nagradu za životno djelo u pordu?ju književnosti dobio je Mustafa Cico Arnautovi? za djela „Bog putuje ve?eras“, „Koštrika“, „Skrovišta za  nesanicu“, „Govor vode“, „Ptice na rukama“, „Stope u krugu“ i Hamlet Forlag.
Nagradu za životno djelo u podru?ju izdavaštva dobilo je Kulturno društvo Bošnjaka Hrvatske Preporod.

Specijalnu nagradu u podru?ju umjetnosti dobila je Aida Abadži? Hodži? „Bosanskohercegova?ka grafika 20. stolje?a“, urednik Ismet Veladži? iz izdava?ke ku?e Tugra.

Nagradu za najbolji udžbenik za osnovnu školu dobile su Zlata Maglajlija za udžbenik „Njema?ki za 7. razred devetogodišnje osnovne škole„ u izdanju Bosanske rije?i Sarajevo, te Azerina Muminovi? i Safet Muminovi? za udžbenik „Historija za 7. razred devetogodišnje osnovne škole“ u izdanju Izdava?kog preduze?a „Svjetlost Sarajevo“. Nagradu za najbolji udžbenik za srednju školu dobila je Amra ?abaravdi?-Henda za udžbenik „Farmakologija“ za srednju medicinsku školu u izdanju IP Svjetlost Sarajevo.

Nagradu za najbolji udžbenik za visoko obrazovanje dobio je doc. dr. Senad Softi? za udžbenik „Simptomi i uzroci krize preduze?a u Bosni i Hercegovini“, urednik prof. dr. Veljko Trivun u izdanju Ekonomskog fakulteta u Sarajevu.

Nagradu za nauku dobili su Predrag Finci za knjigu „Imaginacija “ u izdanju Antibarbarusa Zagreb te dr. Mubina Moker i mr. Dženita Haveri?  “Perzijsko-Bosanski rje?nik”, urednik prof.dr. Mohammadjavad Pirmoradi, u izdanju Nau?noistraživa?kog instituta „Ibn Sina“.

Specijalne nagrade 23. Me?unarodnog sajma knjige i 11. Bijenala knjige dobili su Besim Korkut za adaptaciju Kur’ana ?asnog na Brajevo pismo u izdanju Biblioteke za slijepa i slabovidna lica u BiH; Marija Koci? za knjigu „Orijentalizacija materijalne kulture na Balkanu“, urednik Zorica Stablovi? Bulaji?, u izdanju HESPERIAedu,  Filozofskog fakulteta Beograd; izdava?ka ku?a ITD SEDAM za djelo  Platforma za „Islamsko-konfucijansko-daoisti?ki dijalog na Balkanu“; profesor dr. Kasim Tati? za knjigu “Tržište, država i okoliš“; te Osnovna škola „Edhem Mulabdi?“ za u?eš?e na sajmu sa specijalnim programom pod nazivom „Igraonica Slovarica – do posljednjeg slova“ i Arneli Kordi? za promociju knjige najmla?eg autora na Sajmu.

Predsjednik Udruženja izdava?a knjižara Bosne i Hercegovine Ibrahim Spahi?  zatvaraju?i znani?ni program ovogodišnjeg  Sajma knjige rekao je da se Sajam dokazao kao istinski praznik umjetnosti i kulture, istovremeno ukazuju?i na dramati?no stanje u nauci i kulturi.

Idu?i Me?unarodni sajam knjige održat ?e se od 18. do 23. aprila 2012.

25.04.2010.

Dodijeljene godišnje nagrade UIK BiH

U prostorijama Doma mladih – ARS AEVI održana je sve?ana ceremonija dodjele godišnje nagrade Udruženja izdava?a i knjižara BIH.

Žiri u sastavu: prof. dr Hanifa Kapidži? Osmanagi? (predsjednica), Veselin Gatalo, Bojan Hadžihalilovi?, Mirsad Be?irbaši? i Šimo Eši? je dodijelio nagrade iz sljede?ih kategorija:

1. Najbolji izdava?ki projekti u 2009. godini iz oblasti:
– Najbolje književno djelo
– Najbolje publicisti?ko djelo
– Najbolje historiografsko djelo
– Najbolje nau?no-stru?no djelo
2. Najbolji autor 2009. godine
3. Grafi?ko oblikovanje 2009. godine
4. Najbolji prevodilac/najbolji lektor 2009. godine
5. Najbolji urednik 2009. godine
6. Specijalne nagrade žirija

Nagrade su dobitnicima uru?ili pokrovitelj godišnje nagrade Udruženja izdava?a i knjižara BiH Gradona?elnik grada Sarajeva prof. dr Alija Behmen, predsjednica žirija akademik prof. dr Hanifa Kapidži? Osmanagi? i predsjednik Udruženja izdava?a i knjižara BIH Ibrahim Spahi?.

U oblasti književnosti nagra?ena je IK Zalihica, za Izabrana djela Stevana Tonti?a:

1. Poezija
2. Tvoje srce zeko
3. Po nalozima poezije
4. Jezik i neizrecivo

Za najbolje publicisti?ko djelo nagra?en je Mediapress d.o.o. Sarajevo (suizdava? Buybook) za djelo Leksikon Sarajeva, autora Valerijana Žuje.

Nagrada za najbolje historiografsko djelo otišla je Sarajevo Publishingu za djelo Srednjovjekovni gradovi u BiH, dr Husrefa Redži?a.

TKD Šahinpaši? je nagra?en u oblasti Nau?no-stru?na literatura za izdava?ki projekt Biljke planina BIH autora Dubravke Šoljan, Edine Muratovi?, Sabahete Abadži?.

Najbolji autor u 2009. je Marina Trumi? za djelo Cipele za Mona Lizu u izdanju IK Dobra knjiga.

Bakir Makarevi? je, u ovoj kategoriji, nagra?en za djela Goneti i obrati, Ogledalo, te Znakovi raspoznavanja u izdanju sarajevske Svjetlosti.

Filip Andronik je nagra?en za grafi?ko oblikovanje, za djelo Amnezija u izdanju TKD Šahinpaši?.
Istu nagradu dobila je Aleksandra Nina Kneževi? za seriju naslovnih stranica za Izdava?ku ku?u Buybook, kao i ?azim Hadžimejli? za djelo Umjetnost Islamske kaligrafije u izdanju ITD Sedam d.o.o. Sarajevo.

Najbolji prevodioci su Be?ir Džaka, posthumno za prevod djela Divan u izdanju
Nau?noistraživa?kog instituta „Ibn Sina“, te Munib Delali? za prevod djela Glad u izdanju Connectuma.

Najbolji urednik je Izedin Šikalo za ediciju Dobri Bošnjani u izdanju IP Dobra knjiga:

- Mehmed-beg Kapetanovi? Ljubušak
- Riza-beg Kapetanovi? Ljubušak
- Džemaludin ?auševi?
- Mustafa Ejubovi?
- Sejfulah Proho
- Milena Mrazovi?
- Antun Kneževi?
- Lazar Drlja?a
- Šemsudin Sarajli?

Najbolji lektor je Tea Škari?, za lekturu Leksikona Sarajevo u izdanju Mediapress d.o.o./suizdava? Buybook.

Specijalna priznanja uru?ena su IP Svjetlost za 65 godina istraživa?ke djelatnosti i konstantnog istrajavanja u afirmaciji pisane rije?i, Gordani Kui? za djela Bajka o Benjaminu Baruhu i Legenda o Luni Levi, u izdanju TKD Šahinpaši?, te Synopsisu doo za knjigu „Krhotine smisla“ koja je inventivno predstavila cjelinu književne i umjetni?ke zaostavštine svestrano nadarenog Dragana Steneka ?iji je mladi život tragi?no prekinut.

23.04.2011

Nagrada Žarku Mileni?u za prijevod romana “Istinita pri?a o pravom narodnom kontroloru”

Uru?ene godišnje nagrade UIK-a BiH za 2010. godinu

Na prigodnoj sve?anosti u Sarajevu su u subotu uru?ene nagrade Udruženja izdava?a i knjižara Bosne i Hercegovine (UIKBiH) za 2010. godinu.

 

Najboljim izdava?kim projektom u 2010. godini proglašena izdava?ka ku?a Bosanska rije? d.o.o. Tuzla za “Izabrana djela” autora Šukrije Pandže, Izdava?ka ku?a “Buybook” za izbor djela – ‘Tetka Julija i piskaralo’ i ‘Avanture nevaljale djevoj?ice’, autora Maria Vargasa Llose, a u istoj kategoriji je i TDK “Šahinpaši?” za Oxford English-Bosnian Dictionary – Englesko-bosanski rje?nik s bosansko-engleskim indeksom.

Nagradu u oblasti publicistike (pravo, politika, ekonomija, me?unarodni odnosi) dobilo je IP “Svjetlost” Sarajevo za djelo “Sadik Sadikovi? za sva vremena”, autora Senada Malohodži?a, te Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu za djelo “Marketing usluga”, autora prof. dr. Vesne Babi?-Hodovi?.

IP “Svjetlost” Sarajevo je dobitnik i nagrade iz historiografije za djelo “Historija bosanske duhovnosti”, autora akademika Muhameda Filipovi?a.

U oblasti nau?no-stru?ne literatura nagrada je pripala Universitty Press d.o.o. za djelo “Hegelova filozofija prava”, autora prof. dr. Mile Babi?a

Najbolji autori u 2010. godini su Dragoslav Janji? za djelo “?aj od aleksandrijske ruže” i Adisa Baši? za djelo “Promotivni spot za moju domovinu”. Oba djela su štampana u izdanju IK “Dobra knjiga”.

Nagrada za grafi?ko oblikovanje pripala je prof. Mehmedu Akšamiji za “Katalog opusa Mirsada Konstantinovi?a” (u izdanju Akademije likovnih umjetnosti BiH Univerziteta u Sarajevu i “Grafotiska” Grude), te Giorgiji Dalla Pietru za djelo “Islamska umjetnost” (u izdanju TKD Šahinpaši?).

Najbolji prevodioci su Izet Muratspahi? za prijevod knjige “Muškarci koji mrze žene” ( u izdanju TKD “Šahinpaši?”) iŽarko Mileni? za prijevod romana “Istinita pri?a o pravom narodnom kontroloru” (u izdanju IK Zalihica).

Nagrada za najboljeg urednika pripala je akademiku Taibu Šari?u za ure?ivanje ?asopisa “Herbologija” (u izdanju Akademije nauka i umjetnosti BiH i Herbološkog društva BiH).

Najbolji lektor je Vlasta Brajkovi? za lekturu djela “Avanture nevaljale djevoj?ice“, “Suo?avanje s jugoslavenskim kontroverzama“, “Kelile i Demne“, “Duh izlazi“, “Poslanik“, “Tetka Julia i piskaralo“ (u izdanju Buybooka).

Specijalne nagrade Žirija UIK BiH pripale su “Rabicu” d.o.o. Sarajevo za reprint Sarajevske Hagade, te Slavu Bago za djelo “Dobar tek BiH” (u izdanju Turisti?ke zajednice HNK Mostar), Slavici Miri? – Beneš za djelo “Ultrazvu?na dijagnostika abdomena” (u izdanju Bosanska rije? d.o.o. Tuzla) i izdava?koj ku?i “Bosanska rije?” d.o.o. Tuzla za “Izabrana djela” autora Skendera Kulenovi?a.

?estitke nagra?enima uputio je predsjednik UIK-a BiH Ibrahim Spahi?, izražavaju?i zadovoljstvo ?injenicom da je sve?anost dodjele nagrada uprili?ena na Svjetski dan knjige – 23. april, te da je Sarajevo, istovremeno, bilo doma?inom Kulturnog foruma koji je ovaj dan proglasilo Danom umjetnosti i kulture BiH.

O nagradama je odlu?ivao žiri UIK-a BiH u sastavu prof. dr. Hanifa Kapidži? Osmanagi?, Mirsad Be?irbaši?, Veselin Gatalo, Bojan Hadžihalilovi? i Šimo Eši?.

Sve?anost dodjele godišnjih nagrada UIK-a BiH uprili?ena je pod pokroviteljstvom gradona?elnika Sarajeva Alije Behmena.

28/04/2009

Dodjela sajamskih nagrada XXI Sajma knjige, u?ila i muzi?ke produkcije i X Bijenala knjige uprili?ena je danas u KSC Skenderija u Sarajevu.

Nagrada za najbolji prijevod pripala je IK “Zalihica”, odnosno prevodiocu Mirzi Sarajki?u koji je s arapskog preveo knjigu preminulog palestinskog pjesnika Mahmuda Derviša “Beskraj od trnja“.

Nagrada za životno djelo u oblasti književnog stvaralaštva pripala je Stevanu Tonti?u i IK “Zalihica” za izabrana djela “Po nalozima poezije“, “Jezik i neizrecivo“, “Poezija“ “Tvoje srce, zeko“.

Specijalna priznanja za djela iz oblasti umjetnosti dobili su Asocijacija arhitekata Sarajeva i Buybook Sarajevo za knjigu Ognjenke Finci “Dizajn sistema urbanog mobilijara i vizuelnih komunikacija” i IK “Zalihica” za djela Vefika Hadžismajlovi?a “Slike i kristali”, “O likovnim umjetnostima i filmu”.

Nagrada za najbolji prijevod pripala je IK “Zalihica”, odnosno prevodiocu Mirzi Sarajki?u koji je s arapskog preveo knjigu preminulog palestinskog pjesnika Mahmuda Derviša “Beskraj od trnja“.

Specijalne nagrade za prevodilaštvo pripale su Biserki Raj?i? (Antologija poljskog eseja – s poljskog), Službeni glasnik, Beograd, i Munibu Delali?u (“Glad“ autora Knuta Hamsuna – s norveškog), Connectum Sarajevo.

Nagrada za uredništvo pripala je IK “Buybook” za knjigu aktuelnog ameri?kog predsjednika Baracka Obame “Snovi moga oca, pri?a o rasi i naslije?u”, koju su uredili Damir Uzunovi? i Ida Hamidovi?.

Nagrada za ?asopis pripala je Nacionalnoj i univerzitetskoj biblioteci BiH za ?asopis “Bosniaca”.

Nagrada za najbolji štand pripala je IK “Sova Publishing”, nagrada za izdava?ki poduhvat pripala je Me?unarodnom forumu “Bosna” za nau?noistraživa?ko djelo Herte Kune “Srednjovjekovna bosanska književnost”.

Nagrada za najbolju promociju pripala je Hedini Sijer?i?-Tahirovi? za “How God Made the Roma“ – ilustrirana pri?a za djecu na romskom i engleskom jeziku.

Nagrada za životno djelo u oblasti književnog stvaralaštva pripala je Stevanu Tonti?u i IK “Zalihica” za izabrana djela “Po nalozima poezije“, “Jezik i neizrecivo“, “Poezija“ “Tvoje srce, zeko“.

Nagrada za životno djelo za izdavaštvo pripala je Šimi Eši?u iz IK Bosanska rije? Tuzla – Wuppertal.

Nagrada za djelo iz oblasti umjetnosti pripala je IK STANEK d.o.o. za Jasonovu povijest umjetnosti.

Specijalna priznanja za djela iz oblasti umjetnosti dobili su Asocijacija arhitekata Sarajeva i Buybook Sarajevo za knjigu Ognjenke Finci “Dizajn sistema urbanog mobilijara i vizuelnih komunikacija” i IK “Zalihica” za djela Vefika Hadžismajlovi?a “Slike i kristali”, “O likovnim umjetnostima i filmu”.

Specijalno prizanje za organizaciju jubilarnog, X bijenala knjige, pripalo je TDK “Šahinpaši?”

Nagrada za nau?ni rad pripala je IP “Svjetlost” za rad ?enane Buturovi? „Mori?i, smisao, sje?anja i pam?enja“, nagrada za esejistiku tako?er je pripala ovoj izdava?koj ku?i za knjigu Senadina Musabegovi?a “RAT – konstitucija totalitarnog tijela“.

Specijalno priznanje za promociju pisaca iz dijaspore pripalo je Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice u Vladi Federacije BiH.

Specijalno priznanje za organizaciju petih slavisti?kih susreta i unapre?enje kulturne razmjene pripalo je Fondaciji “Kemal Bakarši?“.

O nagra?enim je odlu?ivao žiri u sastavu: Ljubica Ostoji?, predsjednica žirija, Željko Grahovac, Marina Trumi?, Jasmina Sejtarija, Nevenka Hajdarovi?, Almir Kurt.

(FENA)

 

GODIŠNJA NAGRADA DRUŠTVA PISACA BIH RAJKU ?URICI

GODIŠNJA NAGRADA DRUŠTVA PISACA BIH AMIRU BRKI

Godišnja nagrada Društva pisaca za 2006. pripala je književniku Amiru Brki za knjigu poezije “Vrijeme sretnih gradova”. Sve?anost uru?enja nagrade koja se sastoji od plakete i iznosa uprili?ena je danas u Domu pisaca.

Primaju?i nagradu Društva pisaca BiH za najbolju knjigu u prethodnoj godini Amir Brka je rekao da je pjesništvo svojevrsna subjektivna istina.

Predsjednik Društva pisaca BiH Gradimir Gojer podsjetio je da je prošlogodišnja produkcija bh. književnika bila zna?ajna i kvalitetom i kvantitetom.
Odluku da godišnja nagrada Društva pisaca za 2006. godinu pripadne Amiru Brki za knjigu poezije “Vrijeme sretnih gradova” u izdanju IK Zalihica Sarajevo donio je žiri za dodjelu Godišnje nagrade Društva pisaca BiH u sastavu: Ibrahim Kajan (predsjednik), Ljubica Ostoji? i Kristina Mr?a.
Kako se navodi u obrazloženju pjesnik Amir Brka svojim poetskim stavom o svijetu u kojem živi obilježio je cijelo ovo desetlje?e bosanskohercegova?ke pisane rije?i.
“Pjesništvo Amira Brke dobilo je bitku “što se vodila protiv tradicionalnog shvatanja književnosti kao uljepšanog govora”, navodi se u obrazloženju. Brka je “depoetiziranim” poetskim jezikom donio ?udo posvemašnjeg povjerenja u rije?-tamo gdje se više u ?uda malo ili nimalo vjeruje”.